Yerli ve yabancı sermayeli şirketlere ilişkin olarak şirket kuruluşu, şube ve irtibat bürolarının kuruluşu, ortak teşebbüsler ve adi ortaklıklar oluşturulması, şirketlerin yabancı ve/veya yerli hissedarları arasındaki hisse devir işlemlerinin yürütülmesi, devir ve birleşmelerde danışmanlık hizmeti verilmesi, şirketlerin ve kurumların yeniden yapılandırılmasına ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti verilmesiyle birlikte ticari sözleşmelerin hazırlanma, müzakere ve sonuçlandırılmasına ilişkin tüm süreçlerde danışmanlık hizmeti sunulmakta, müvekkillerin taraf oldukları ve yargıya intikal eden her türlü ihtilafta hukuki hizmet sağlanmaktadır.

İşçi ve işveren arasındaki iş ilişkisinin düzenlenmesi, buna ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, işe alma, performans değerlendirme ve işten çıkarmaya ilişkin prosedürlerin takibi, işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi konularında hukuki danışmanlık verilmektedir.

Anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davalarına yönelik ve tazminat, nafaka, velayet, mal rejiminin tasfiyesi ihtilafları da dahil olmak üzere her türlü konuda hukuki danışmanlık verilmektedir.
Gerçek ve tüzel kişilere yönelik soruşturma ve kovuşturma aşamalarının takibine yönelik dava ve hukuki danışmanlık verilmesine ilaveten cezai müeyyide riski taşıyan tüm iş ve işlemlere ilişkin hukuki destek sağlanmaktadır.
Her türlü icra ve iflas prosedürünün yürütülmesi, icra işlemlerinin ve davalarının takibi ile alacak tahsili, haciz, ihtiyati haciz, rehin, ipotek işlemlerinin yapılması, iflas talebi veya iflasın ertelenmesi davalarının takibi hususlarında gerçek ve tüzel kişilere danışmanlık ve hukuki hizmet sunulmaktadır.
Medya hukuku ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması, medya organları ile RTÜK ve diğer merciler nezdinde yürütülen hukuki ve cezai prosedürlerin takibi, medya organları kanalıyla yapılan kişilik haklarına aykırı her türlü yayına karşı hukuk yollarının yürütülmesine yönelik hukuki hizmet verilmektedir.
Marka, tasarım, eser, patent ve faydalı model ihlalleri hakkında hükümsüzlük, haksız rekabet, fikri mülkiyet hakkına tecavüz davaları ile Türk Patent ve Marka Kurumu kararlarının iptali davaları alanında ve fikri ve sınai haklara tabi ürün ve hizmetlere ilişkin her türlü dava takibi ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.
Gayrimenkullere ilişkin olarak tapu, tescil, istihkak, kamulaştırma davaları, kira bedeli tespiti ve tescil davaları da dahil olmak üzere tüm uyuşmazlıklara ilişkin dava takibi ve hukuki danışmanlık hizmetleri verilmektedir.
Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan ve sigortacılık faaliyetine ilişkin her türlü ihtilafın çözümüne ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir
Milletlerarası özel hukuktan doğan ihtilafların çözümü konusunda hukuki danışmanlık ve dava takip hizmetleri verilmektedir.
Vasiyetname ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin dava ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.
Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemelerinde görülmekte olan ihtilaflara ilişkin uyuşmazlıkların çözümlenmesi konularında hukuki danışmanlık verilmektedir.

Kişisel verilerin korunması kanunu ile dijital ortamda insanların özel hayatının gizliliği başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerinin korunması, kişisel verilerinin korunmasına ilişkin olarak her türlü hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Kira hukuku; kira tespit davası, kiranın ödenmemesi nedeniyle tahliye davası, ihtiyaç nedeniyle kiracının tahliyesi, iş yeri ve konut kira sözleşmesi hazırlanması, tahliye taahhüdü hazırlanması gibi konularda hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.